Basen omistaminen

Base-huoneen omistajana omistat hotellihuoneen kokonaan, aivan kuten tavanomaisessa taloyhtiössä. Base-huoneen omistuksessa erona asunto-osakkeeseen on se, että huoneen käyttötarkoitus on majoitus- tai toimistokäyttö.

Kaikki huoneen omistajat omistavat osakeomistuksiensa suhteessa kiinteistöyhtiön, jonka omistuksessa on yleisten tilojen lisäksi myös sille tuloja tuottavia tiloja – 155-paikkainen parkkihalli, lukuisia edustus- ja neuvottelutiloja, kioski, pieni kuntosali ja kattokerroksen spa-osasto sekä mittavat aulatilat auditorioineen.

Tutustu hotelliin

Base-operaattori huolehtii vuokrauksesta

Hotellihuoneen vuokraaminen on tehty helpoksi. Omistaja luovuttaa huoneensa vuokrattavaksi operaattorille, joka hoitaa kaikki huoneeseen kohdistuvat velvollisuudet ja käytöstä aiheutuneet kulut. Omistajalle tilitetään puhdas vuokratuotto kolmen kuukauden välein. Omistajan saama tuotto määräytyy Poolissa olevien huoneiden kokonaiskäyttöasteen perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että saat tuottoja vaikka oma huoneesi olisikin tyhjillään.

Tuottoarviolaskuri

Omistajien oma käyttö Poolissa

Hotellihuoneen ja taloyhtiölle kuuluvien Base-yhteistilojen käyttäminen on tehty omistajille helpoksi. Kun omistaja haluaa varata Base-hotellista itselleen huoneen tai esimerkiksi neuvottelutilan, onnistuvat molemmat helposti Base-omistajien kalenterista. Hotellin omaa käyttöä ei tarvitse maksaa käytettäessä, vaan se vähennetään aina seuraavan tilityksen yhteydessä omistaja-alennukset huomioiden. Omistajien oma käyttö kerryttää hotellin tuottoja ja näin ollen se palautuu suurelta osin takaisin huoneiden omistajille.

Omistajien oma käyttö Poolin ulkopuolella

Jos omistaja ei halua liittyä BasePooliin, voi omistaja käyttää huonettaan omiin tarpeisiin. Huoneen käyttötarkoitus on arvonlisäverollinen majoitus- tai toimistokäyttö. Huoneen kulut koostuvat hoito- ja tontinvuokravastikkeesta. BasePoolin ulkopuolella oleva huoneen omistaja voi halutessaan käyttää hotellioperaattorin siivous- ja liinavaatehuoltoa erillisen hinnaston mukaan.

Tiivistelmä toimintamallista

Sopimuksen osapuolia ovat
KOY Base Helsinki (jäljempänä “Taloyhtiö”)
Base Operator Oy (jäljempänä ”Operaattori”)
Taloyhtiössä sijaitsevan hotellihuoneen omistaja (jäljempänä ”Osakkeenomistaja”)

Osakkeenomistajat omistavat Taloyhtiön, joka puolestaan omistaa hotellirakennuksen. Osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksen määrittelemää hotellihuonetta. Osakkeenomistajina olevat yritykset voivat käyttää huonetta lyhytaikaiseen majoittumiseen tai luovuttaa huoneen vuokrattavaksi Operaattorille (jäljempänä käytetään ilmaisua, että huone on ”Poolissa”). Osakkeenomistajina oleva yksityishenkilöt voivat laittaa huoneen Pooliin tai vuokrata huoneen arvonlisäverovelvolliselle majoituspalveluoperaattorille.

Kaikkien Poolissa olevien huoneiden tuotot jaetaan tasan riippumatta yksittäisen huoneen vuokrausasteesta. Poolissa oleva Osakkeenomistaja tekee omat varauksensa Operaattorin varausjärjestelmässä varsinaisesti maksamatta mitään. Sen sijaan oma käyttö vähentää omistajalle kertyvää tuottoa. Vähennyksen määrä korreloi varaushetken markkinahinnan kanssa kuitenkin siten, että omistaja on aina oikeutettu vähintään 20 %:n alennukseen. Oman käytön määrän ylittäessä 30 yötä kvartaalissa alennuksen määrä nousee 30 %:iin.

Osakkeenomistajille kvartaaleittain tilitettävästä vuokratuotosta vähennetään:

 • OTA-kanavakustannukset
 • siivouskustannukset
 • asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointikustannukset
 • operaattorin kiinteiden yleiskustannusten kattaminen ja palkkio (5 % vuokratuotoista)

Osakkeenomistajat maksavat Taloyhtiölle hoito-, tontinvuokravastiketta:

 • Hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön juoksevat kulut ja aulapalvelun kustannukset. Taloyhtiön välittömään hallintaan jäävät tilat (esim. toimistotilat, neuvottelutilat, monikäyttötilat, varastot, sauna/spa, kuntosali, parkkihalli (jäljempänä ”Basetilat”)) ovat sellaisia, että niiden käytöstä peritään maksuja, joista kertyvät nettotuotot pienentävät hoitovastikkeen määrää.
 • Vuokravastikkeella katetaan Helsingin kaupungin perimä maanvuokra.

Operaattori huolehtii seuraavista Taloyhtiölle kuuluvista asioista:

 • Taloyhtiön isännöinti
  • Hallinto (kokoukset, kiinteistön sopimusasiat)
  • Talous (talousarvio, rahaliikenne, kirjanpito)
  • Tekninen ja toiminnallinen ylläpito (huoltokirja, hoitotehtävien järjestäminen, kunnossapidon suunnittelu ja seuranta)
  • Huolehtii myös huoneissa olevasta taloyhtiön omaisuudesta (esim. sängyt, pöydät, verhot, patja etc.)
 • Koko rakennuksen siivous, järjestys ja turvallisuus, lukituksen hallinta, tv/it-infra
 • Base-tilojen operointi (myynti, markkinointi, asiakkaista huolehtiminen)
 • Taloyhtiön aulapalvelu, josta Poolin ulkopuolella olevat huoneen omistajat voivat ostaa esimerkiksi siivouksia tai muita palveluita;

Operaattori ja Taloyhtiö solmivat vuosibudjetin, jonka yhteydessä määritellään Operaattorin edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta maksettava palkkio. Vuosibudjetin laatiminen perustuu siihen, että Operaattori tuottaa Taloyhtiön palvelut omakustannusperiaatteella ja avoimin kirjoin. Operaattorin vaihtaminen on mahdollista Taloyhtiön yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksellä.

Lataa infopaketti SSA Basesta sähköpostiisi

Infopaketista löydät mm. myyntiesitteen, tiedon nykyisestä varaustilanteesta, kauppakirjaluonnoksen maksuerätaulukoineen ja muut olennaiset myyntiasiakirjat.